วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์พร้อมพิธีการ ที่ ซ.อารีสัมพันธ์ วีนที่ 19-1-56


ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์พร้อมพิธีการ ที่ นิคมอุตสาหกรรมแวร์โก วันที่ 18-1-56

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ ห้างวอเตอร์เทค วันที่ 17-1-56
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้าแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ ม.ราชพฤษ์ หทัยราฏษ์ วันที่ 13-1-56