วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ หัวลำโพง วันที่ 16-10+56รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ที่บางบัวทอง วันที่ 15-10-56


ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ วันที่ 9-10-56


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ จ.สระบุรี วันที่ 9-10-56รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ สมุทรปราการ วันที่ 6-10-56